Photos from Notavadlo

Gamle og nye Notavadlo.

Oselvere. Faering og aering.

Morgenstille ...

Nausthavet.

Svaholmen.

Stranden.

Badestrand.

Fra Svaholmen.

Faeringen.

Naar ruskevaer eller doenningene ruller inn ligger faeringen i sikker fortoyning !

Smil !!!

Stuen.

Kjoekkenet.

Soverommet.

Terrassedoeren.

Sol og snoe.

Vintersol og sjoeutsikt.

Spisestuen.

Utsikt fra terrassedoeren.

Sett fra sjoen.

Nordlandsbaaten paa naustloftet.

Myrengen med frukttraer og baerbusker.

Hytte og naust.

Den foerste gaarden.

Dag cowboy.

Dag indianer.

Dag sjoeroever.

Nydag.

Nausthavet med Nydag.

Selfies paa Floeyen.

Nydag venter paa Ole Bull...

Paa Vaagen.

Bryggen.

Utsikt fra Taarnet paa Lysoeya.

Wild roses paa Notavadlo.

Fra Lysevaagen.

Utsikt fra Lysoeya.

Nydag paa Trolltanna!