Nydag at Feykir one of his first days in Bretningen.

Skjoenne. One of the last goats in Bretningen.

Newborn lamb drinking from his mother.

Jasmine and Nydag enjoy riding at Alfur.

Toppen!

  • Velkommen til Sollia Hesteritt

    Sollia Hesteritt har seks snille islandshester. De gaar ute hele aaret, og gis store omraader aa bevege seg paa. Faar lov aa vaere hester. Hestene skoes ikke, og har sunne gode hoever. Om vinteren faar de oekologisk hoey fra gaarden.

  • Velkommen til Bretningen Gaard

    Bretningen har en flokk Gammal norsk sau. Ogsaa kalt Villsau om de gaar i utegange aaret rundt. Dyra er gloegge, robuste og noeysomme, med et sterkt flokkinstinkt. Om vinteren eter de krydderluktende, artsrikt oekologisk hoey. Som tilleggsfor faar de tangmel.

  • Velkommen til fjellbygda Sollia

    Sollia er en langstrakt fjellbygd i hjertet av Norge, like soer for Rondane. Naturen er svaert variert. Du kan gaa tur hver dag i stadig nytt terreng. Dyrelivet er rikt. Men pass deg for bygdedyret! En bygd for naturelskeren! Bretningen Gaard har koselige hus og hytter til leie. Kort eller langtidsleie.

Bretningen Gaard fra Bretningsvola.

Bretningen mot Vollen og Troemyren.

Ovis Brachhyura Borealis. Gammalnorsk sau.

Lyngbeiting i fjellet.

Brun italiener, minorka og lys sussex.

Horses at the farm in great Nature.

Setninga elv renner gjennom gaarden nesten en kilometer.

Interioer fra Oesterdalsstua (200 aar gammel).

Julidag paa tunet.

Bretningen in winther time with halo around the sun.

Vaar og Sara moeter en geiteflokk.

Hjemvei, bakke ned.

Hvilestund paa tunet.

Vektgrense ridning!

Vi har, av hensyn til hestene, vektgrense paa 80 kg. 

Priser

Ridning, dagstur:   kr. 850,-

Smaaturer, barneleiing:   kr. 400,-

Overnatting, hytte:   kr. 350,-

Husleie:  Ta kontakt for pris.

Hvor?

Du finner oss 10 mil nord for Lillehammer, i fjellbygda Sollia like soer for Rondane.  Kommer du via Gudbrandsdalen tar du av paa Ringebu, og foelger RV 27 over Venabygdsfjellet.  Kommer du via Oesterdalen tar du av ved Atna, og foelger RV 219 mot Sollia.  Vi ligger 4 km soer for Enden i Sollia (veikryss riksveiene 27 og 219).

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:    Dag Nordanger

Mobil:   +47 957 94 203

Landline:   +47 62 46 45 79

Email:    dagfolke@online.no 

 

Oekologi og miljoe

Bretningen Gaard  er en oekologisk drevet gaard.  Den setter miljoet i hoeysetet.  Gaarden hevder et forvaltningsansvar, i mindre grad et forretningsansvar. 

Dyr har paa Bretningen et godt liv, hvor deres natur og instinkter skal faa utfolde seg saa langt det er mulig for domestiserte dyr. 

Kulturlandskap og naturopplevelser er viktige kvaliteter.  Dyra er islandshester, Gammal Norsk Sau (Villsau) og rasehoens.  De avlives paa gaarden uten stress. 

Produkter er nullreist, stabburstoerket deilig pinnekjoett og fantastiske fenalaar. Kjempesunn innmat som lever og hjerter, og indrefileer.  Og flotte saueskinnsfeller! 

Biler og store maskiner soekes holdt unna.  Ingen felleskjoepcaps skygger for sola, eller John Deer-traktorer er aa se.  Ingen agrobusiness. 

Her kan du nyte landlige verdier i vakkert landskap!   Og vi har mer enn 3 stjerner...

Bretningen Gaard og Oekologisk Handel selger oekologisk mat og kosttilskudd til svaert gunstige priser.   

Velkommen til Bretningen!  Hjerte

 

 

AVLIVING AV DYR

Da det er mange idag som vanskelig kan forsone seg med at dyr skal doe, f.eks. nydelige villsaulam om hoesten, kan det vaere verdt aa stille foelgende filosofiske spoersmaal: 

Er det bedre aa ikke bli foedt, enn aa bli foedt og leve et kort men godt liv?

Kanskje det aa ikke bli foedt ogsaa er en form for doed?   Og i saa fall er vi jo like langt.   Altsaa kanskje bedre aa bli foedt og leve et kort, men godt liv, og til slutt bli avlivet helt uten stress?

 

DEN MOERKE MIDDELALDER OGSAA I DAG?

Den moerke middelalder forstaas som en periode hvor mennesket var kunnskapsloest og manglet aandelig opplysning.   Men er tiden mindre moerk i dag, den som regjerer det moderne mennesket?   Hvilke feil gjoer vi i dag? 

Kan globalt, moderne, industrialisert husdyrhold, hvis brutalitet er skremmende, vaere en av feilene, som framtiden vil fordoemme oss for?   Mennesket er slett ikke alene om aa sanse, ha foelelser og kjenne redsel, ikke engang bevissthet er vi helt alene om.

 

DYREVERN I NORGE. 

NOAH - for dyrs rettigheter  vil totalnedlegge dyreholdet i landbruket.   I foelge NOHA skal dyr ikke brukes til mat eller klaer.  Fleece, miljoeversting som skader levende organismer overalt paa kloden, og bomull, skal erstatte fantastisk ull...  NOHA  synes aa vaere basert paa en tro.

Alt liv lever av annet liv, og grensen mellom dyr og planter er flytende.  Mennesket er ogsaa et dyr, som evolusjonsmessig er tilpasset aa spise animalske produkter saavel som vegetabilske, altsaa altetere. 

Naar et dyr blir drept av en kule i hjernen doer det paa et millisekund og har ingen smerte av det.  Naar et rovdyr jakter elg eller sau saa er det med ytterst ekstrem redsel og ytterst ekstrem smerte hos byttedyret.  Bjoerner bryr seg ofte ikke med aa drepe f.eks. en sau, men holder den nede med labben mens den jafser i seg jur og innmat.  En elg er ikke doe naar ulvene begynner aa rive opp skinnet og begynner aa ete.  

NOHA  ser ikke slik paa det.  F.eks. er ull og kjoett utnytting av sauens egenverdi.  Det synes som om at NOHA  er fokusert paa selve utnyttingen av dyr, at dyrets egenverdi er hellig, og at dette er grunnet i en teori basert paa personlig behov og forventet psykologisk nytte. 

Menneskene boer, av mange grunner, redusere sitt overdrevne hoeye kjoettforbruk.  Men i dyrevernsammenheng er det en viktig oppgave aa bedre det omfattende samlebaands industrialiserte dyreholdet, hvor dyr er tingliggjort.  Produksjonsdyr skal ha rett til en god tilvaerelse fri fra beroevelse  av naturlig adferd, og fri fra kjedsomhet og psykisk og fysisk smerte!

 

DYREVERNALLIANSEN  Liker vil ta vare paa dyreholdet i landbruket (men positivt vil forby pelsdyr!).  De jobber for aa bedre forholdene for husdyr.  Og de er partipolitisk noeytral og livssynsnoeytral.  Ingen dyr fortjener aa lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner.  DYREVERNALLIANSEN Liker legger vekt paa solid faglig forankring.

 

 Bokanbefaling: 

For over 100 000 aar siden fantes det seks ulike menneskearter paa jorden.  I dag finnes det kun en.  Oss.  Homo sapiens. 

Les Yuval Noah Harari's bok SAPIENS !  (Er du opptatt av dyrs ve og vel saa les fra side 329, Livet paa transportbaandet.)  Boka er en STOR leseopplevelse.  Den er en eventyrlig beretning om menneskehetens historie - fra ubetydelige aper til verdens herskere. 

 

Look also many photos by clicking arrow right beside WELCOME. Look fullscreen with music.

Vennlig hilsen Dag Nordanger